Meer informatie

 • Onvrede? Bespreek het met uw huisarts

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt een klachtenformulier vragen bij de balie van onze praktijken of het downloaden vanaf deze website.

  Klik hier voor het klachtenformulier-voor-de-patiënt

  Vindt u het lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u op www.skge.nl

 • Patiënten met diabetes mellitus komen in de regel vier keer per jaar naar de praktijk voor controle. Meestal wordt dan ook de glucosespiegel bepaald. Een deel van de patiënten meet zelf een aantal maal de glucosespiegel met een eigen glucosemeter. Dit is een zogenaamde glucose dagcurve. U kunt hier het formulier afdrukken en invullen. Neem het ingevulde formulier mee naar het spreekuur of geef het af bij de assistente.

  Klik hier om het formulier te downloaden

 • Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2024 de eerste € 385,- zelf betaalt. De kosten van een bezoek aan de huisarts, vallen niet onder het eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken die de huisarts in de eigen praktijk uitvoert, zoals het maken van een hartfilmpje en het doen van een longfunctietest. Het opsturen van foto’s naar de dermatoloog (teledermatologie), laboratoriumonderzoek en verstrekking van geneesmiddelen via de apotheek vallen wel onder het eigen risico.

 • Preventief werken helpt! Preventie neemt een belangrijke plaats in binnen onze praktijken.

  Griepvaccinatie
  Jaarlijks in oktober en november verzorgen de huisartsen in Nederland de griepvaccinaties voor een geselecteerde groep patiënten. Als u tot de geselecteerde groep behoort dan ontvangt u een uitnodiging per brief. Degene die niet in staat is om te komen of afziet van de griepprik wordt verzocht dit aan de assistentes door te geven.

  Baarmoederhalskanker
  Als u een oproep heeft gekregen van de GGD voor het maken van een uitstrijkje kunt u hiervoor een afspraak maken bij een van onze assistentes.

  Roken
  Roken geeft een sterk verhoogd risico op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Als u rookt adviseren wij u om bij de assistente een afspraak te maken om uw longfunctie te laten controleren. Onze praktijkondersteuners zijn apart geschoold om u te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Voor nadere informatie hierover kunt u een afspraak maken bij een van de praktijkondersteuners.

  Glaucoom
  Glaucoom (verhoogde oogdruk) komt in sommige families vaker voor dan in andere. Bij een verhoogde oogdruk heeft u een groot risico op het ontstaan van slechtziendheid en blindheid. Als er glaucoom in de familie voorkomt kunt u een afspraak maken met uw huisarts om uw oogdruk te laten meten.

  Vaccinatie kinderen
  Sinds de introductie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957 komt een aantal zeer ernstige ziekten zoals tetanus, poliomyelitis en difterie nauwelijks meer voor. Alle huisartsen in Hardinxveld-Giessendam zijn daarom van mening dat het van groot belang is dat u uw kind(eren) laat vaccineren. Verdere uitleg en antwoord op veel vragen vindt u op de site van het RIVM.

  Rijksvaccinatieprogramma http://www.rivm.nl/rvp/

  Infectiepreventie

  In ons protocol kunt u lezen welke maatregelen wij treffen om werknemers en patiënten te beschermen tegen het oplopen van infecties.

  Voor het lezen van het protocol klik hier.