« terug naar vorige pagina

Huisregels

Voor goede zorg zorgen we samen. 

Algemene regels: 

Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd. 

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht. 

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein. 

Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. is toegestaan, maar mag geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit/ stil heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. 

We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht. 

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.  Dit betekent: 

  • Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt. 
  • Dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling. 

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt van bovenstaande regel afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor de patiënt zelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is. 

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker; hier kunt u dan een melding van maken door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt. 

Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.). 

Roken is in het gehele pand verboden. 

Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan. 

De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid. 

Regels m.b.t. het spreekuur: 

We hebben alleen spreekuur op afspraak. 

Voor één afspraak wordt 15 minuten gereserveerd en hierin wordt 1 klacht besproken.  Wilt u 2 of meer klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Het kan voorkomen dat in de tijd die gereserveerd wordt, niet alle klachten besproken kunnen worden, er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. 

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd.  

Gedragsregels: 

Iedereen in onze praktijk dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Al onze medewerkers zijn deskundig en discreet; behandel hen met respect. 

  • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan. Hieronder verstaan wij o.a. agressief gedrag, ongewenste intimiteiten en beledigingen. 
  • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy. 
  • We vragen u geen gesprekken te verstoren of hinderen. 

Houdt u zich niet aan de huisregels? In geval van fysiek geweld of levensbedreigingen, schrijven wij u per direct uit. Zijn er andere gedragingen aan de orde, dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Bij aanhoudende misdragingen, krijgt u een laatste officiële waarschuwing en kunnen wij genoodzaakt zijn u een toegangsverbod voor de praktijk op te leggen. Tevens is er de mogelijkheid om de behandelrelatie eenzijdig te verbreken conform de KNMG-richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.