Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

U kunt maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 bellen om een afspraak te maken voor het spreekuur van huisarts, praktijkondersteuner of assistente.

Bel (0184) 67 18 55 – toets 3

Buiten deze tijden is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Dit zijn zaken die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende reguliere spreekuur.

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken werken we alleen op afspraak. Als u voor 10 uur belt kunt u meestal dezelfde dag nog terecht bij uw eigen huisarts. Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de urgentie van uw eventuele klachten. Net als de huisarts is ook de assistente verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

 


Overige telefoonnummers

Apotheken
De Buurt : 0184 – 61 12 83
Hagi : 0184 – 61 48 19

Ziekenhuizen:
Albert Schweitzer Dordrecht : 078 – 65 41 111
Beatrix Gorinchem : 0183 – 64 44 44

Fysiotherapie
De Jong : 0184 – 61 49 93
Axis : 0184 – 63 00 15
Meier : 0184 – 61 31 96

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

De praktijk is open voor mensen die wonen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam of Giessenburg. U kunt zich inschrijven door het formulier in te vullen en met een kopie van uw legitimatiebewijs bij de assistente in te leveren.

U kunt ook contact opnemen met de praktijk en een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de huisarts.

Bel 0184-671855 toets 3

Download inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Reizigersvaccinatie

Vaccinaties

U kunt voor reisadvies, vaccinaties, incl. gele koorts en malariaprofylaxe voor al uw reizen bij ons terecht.
Wij maken hierbij gebruik van de database van Travel Alert en LCR. Sinds januari 2009 is het LCG een gecertificeerde praktijk voor reizigersadvisering. Eén van de huisartsen en een aantal assistentes volgt jaarlijks nascholingen om deze certificering te behouden. Om een reisadvies aan te vragen kunt u hieronder een formulier downloaden. Het opstellen van het reisadvies, inclusief vaccinatieboekje en het toedienen van de vaccinaties kost 25 euro per persoon. Voor kinderen t/m 18 jaar 12,50 euro. Voor algemene adviezen kunt u terecht op de site van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering: http://www.lcr.nl/Wat-u-zelf-kunt-doen

Klik hier om het formulier te downloaden

Krappe praktijkbezetting

In verband met ziekte van meerdere van onze medewerkers kunnen wij momenteel niet de zorg bieden zoals u deze van ons gewend bent. 

Omdat het van belang is dat er genoeg ruimte is voor urgente klachten, willen wij u verzoeken om niet dringende klachten te bewaren tot onze bezetting weer op een beter niveau is. 

Door de krappe personele bezetting kan het helaas dus ook zo zijn dat de telefonische wachttijden langer zijn dan u van ons gewend bent.

We hopen op uw begrip. 

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van smaak en reuk, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202 of maak online een afspraak (met uw DigiD)

Bel de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze symptomen voor u van toepassing zijn:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken.

Kijk voor de actuele adviezen en regelgeving voor kinderen op de website van het RIVM of neem contact op met de GGD.

Bewijs van vaccinatie

Voor een bewijs van vaccinatie voor reizen kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck. Meer informatie over het Coronabewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bij algemene vragen over COVID-19 bel 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351) of kijk op de website van de rijksoverheid.

Over de praktijk

Welkom op de website van het Lokaal Centrum voor Gezondheidszorg (LCG).

De praktijk is opgezet in 2009 en wordt nu geleid door drie huisartsen: dokter B.M. Bron, dokter J.B. Braken en dokter C.E. Peters. Naast het Gezondheidscentrum aan de Peulenstraat hebben wij ook een vestiging in Boven-Hardinxveld.

We streven naar laagdrempelige, betrouwbare, zinvolle en patiëntgerichte zorg waarbij we voor de patiënt een herkenbaar team van vaste huisartsen en ondersteuners belangrijk vinden. Behalve de bekende huisartsenzorg kunt u bij ons ook terecht voor bloedprikken en kleine ingrepen zoals het verwijderen van een moedervlek. Onze huisartsen zijn tevens gecertificeerd voor reizigersvaccinaties en het verrichten van oogheelkundig onderzoek naar o.a. staar en netvliesproblemen.

lokaal-centrum-voor-gezondheid-wachtkamer

Spoed

Een spoedgeval is een zodanige dringende medische zaak dat u onmiddellijk een dokter nodig heeft.

U belt 0184 - 67 18 55 en dan keuze 1

Bij spoedeisende klachten of verwondingen kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de assistente rekening houden met uw komst en zo nodig de huisarts oproepen

In het geval van een levensbedreigende situatie bel 112!

Openingstijden

Onze huisartsen

Dokter Bron
Huisarts

Aanwezig: ma-di-wo-vrij

Aandachtsgebieden:

 • diabetes mellitus
 • chirurgie
Dokter Braken
Huisarts

Aanwezig: ma-di-do-vrij

Aandachtsgebieden:

 • hart-en vaatziekten
 • oogheelkunde
Dokter Peters
Huisarts

Aanwezig: ma-wo-do-vrij

Aandachtsgebieden:

 • reizigersadvisering
Dokter Kon
Huisarts

Aanwezig: ma-do-vrij

Door ziekte langdurig afwezig.

Aandachtsgebied: 

 • oogheelkunde
Dokter Smit
Huisarts

Aanwezig: di-wo-vrij 

Aandachtsgebieden:

 • het organiseren van verbeteringen in de zorg.
Dokter Gouverneur
Huisarts

Aanwezig: di-do

Dokter Versluijs
Huisarts

Aanwezig: ma-wo

Momenteel met zwangerschapsverlof. Dr. Suntjens neemt waar op maandag en woensdag tijdens het verlof. 

Aandachtsgebieden:

 • gynaecologie 
Dokter Vogels
Huisarts

Aanwezig: di-wo-vrij 

Dokter van den Dorpel
Huisarts in opleiding

Aanwezig: ma-wo-vrij

Handig om te weten

Niet alleen patiënten uit onze eigen praktijk, maar ook andere mensen wonend in Hardinxveld en Giessenburg, kunnen bij ons terecht voor een rijbewijskeuring A, B en E. 

Lees meer

Vaccinaties

U kunt voor reisadvies, vaccinaties, incl. gele koorts en malariaprofylaxe voor al uw reizen bij ons terecht.

Lees meer

Denk om een Schengenverklaring!
In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten zoals cannabis streng verboden. Als u geneesmiddelen gebruikt die onder de Opiumwet vallen, dan kunt u deze niet zomaar meenemen naar het buitenland.

Lees meer

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is.

Met behulp van de website “Moet ik naar de dokter?” kunt u nu zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen.

Lees meer

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Meer informatie

 • Onvrede? Bespreek het met uw huisarts

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt een klachtenformulier vragen bij de balie van onze praktijken of het downloaden vanaf deze website.

  Klik hier om het formulier te downloaden

  Vindt u het lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u op www.skge.nl

 • Patiënten met diabetes mellitus komen in de regel vier keer per jaar naar de praktijk voor controle. Meestal wordt dan ook de glucosespiegel bepaald. Een deel van de patiënten meet zelf een aantal maal de glucosespiegel met een eigen glucosemeter. Dit is een zogenaamde glucose dagcurve. U kunt hier het formulier afdrukken en invullen. Neem het ingevulde formulier mee naar het spreekuur of geef het af bij de assistente.

  Klik hier om het formulier te downloaden

 • Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2020 de eerste € 385,- zelf betaalt. De kosten van een bezoek aan de huisarts, vallen niet onder het eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken die de huisarts in de eigen praktijk uitvoert, zoals het maken van een hartfilmpje en het doen van een longfunctietest. Het opsturen van foto’s naar de dermatoloog (teledermatologie), laboratoriumonderzoek en verstrekking van geneesmiddelen via de apotheek vallen wel onder het eigen risico.

 • Preventief werken helpt! Preventie neemt een belangrijke plaats in binnen onze praktijken.

  Griepvaccinatie
  Jaarlijks in oktober en november verzorgen de huisartsen in Nederland de griepvaccinaties voor een geselecteerde groep patiënten. Als u tot de geselecteerde groep behoort dan ontvangt u een uitnodiging per brief. Degene die niet in staat is om te komen of afziet van de griepprik wordt verzocht dit aan de assistentes door te geven.

  Baarmoederhalskanker
  Als u een oproep heeft gekregen van de GGD voor het maken van een uitstrijkje kunt u hiervoor een afspraak maken bij een van onze assistentes.

  Roken
  Roken geeft een sterk verhoogd risico op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Als u rookt adviseren wij u om bij de assistente een afspraak te maken om uw longfunctie te laten controleren. Onze praktijkondersteuners zijn apart geschoold om u te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Voor nadere informatie hierover kunt u een afspraak maken bij een van de praktijkondersteuners.

  Glaucoom
  Glaucoom (verhoogde oogdruk) komt in sommige families vaker voor dan in andere. Bij een verhoogde oogdruk heeft u een groot risico op het ontstaan van slechtziendheid en blindheid. Als er glaucoom in de familie voorkomt kunt u een afspraak maken met uw huisarts om uw oogdruk te laten meten.

  Cardiovasculair risicomanagement
  In onze praktijken wordt veel aandacht besteed aan de preventie van hart- en vaatziekten. Daarom wordt bij mensen die bekend zijn met hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol of hart- en vaatziekte, elk jaar door de assistente een inventarisatie gemaakt van alle risicofactoren. Dit gebeurt door bloedonderzoek naar cholesterol, suiker en nierfunctie. Door de assistente wordt de bloeddruk, lengte, en gewicht gemeten. Aan de hand van deze gegevens kan in een tabel het risico worden bepaald. Bij een verhoogd risico bij hart- en vaatziekten worden adviezen gegeven over leefstijl, voeding en worden er evt. medicijnen voorgeschreven na overleg met de huisarts om dit risico te verlagen.

  Preventie hart- en vaatziekten

  Screening Vitale Vaten
  Als u dit jaar 55, 60 65 of 70 jaar wordt, ontvangt u in de loop van het jaar een oproep om bloeddruk, cholesterol en suiker te laten controleren. Wij doen dit om uw risico op hart- en vaatziekten te bepalen.

  In het voorjaar van 2009 heeft onze praktijk in samenwerking met De Gezonde Regio onderzocht bij welke mensen het zinvol is om een periodiek onderzoek naar het risico op hart-en vaatziekten te doen.
  Uit dit onderzoek bij 500 mensen uit onze praktijk bleek dat een belangrijk deel van de mensen tussen 55 en 65 jaar een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekten. Dit betekent niet dat al deze mensen behandeld moeten worden met medicijnen. Bij een groot deel van hen kon het risico aanzienlijk verkleind worden door het geven van leefstijladviezen, zoals stoppen met roken, anders eten of meer bewegen.

  Op basis van deze resultaten hebben wij besloten om alle patiënten in de leeftijdscategorie 55-70 jaar in onze praktijk een screening op hart- en vaatziekten aan te bieden. Alle patiënten in deze leeftijdscategorie ontvangen eens in de vijf jaar een brief waarin wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. U hoeft zich dus nu nog niet zelf bij de assistente aan te melden.

  Doe de zelftest
  Als u wilt weten of u een verhoogd risico heeft op diabetes of hart- en vaatziekten kunt u de zelftest doen. Deze test is mede opgesteld door huisartsen van het Nederlands Huisartsen Genootschap en geeft een goede inschatting of nader onderzoek via uw huisarts nodig is. Klik hier om de test te doen.

  Vaccinatie kinderen
  Sinds de introductie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957 komt een aantal zeer ernstige ziekten zoals tetanus, poliomyelitis en difterie nauwelijks meer voor. Alle huisartsen in Hardinxveld-Giessendam zijn daarom van mening dat het van groot belang is dat u uw kind(eren) laat vaccineren. Verdere uitleg en antwoord op veel vragen vindt u op de site van het RIVM.

  Rijksvaccinatieprogramma http://www.rivm.nl/rvp/

  Infectiepreventie

  In ons protocol kunt u lezen welke maatregelen wij treffen om werknemers en patiënten te beschermen tegen het oplopen van infecties.

  Voor het lezen van het protocol klik hier.

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent