« terug naar vorige pagina

Medisch dossier

Patiënten stellen regelmatig vragen over ‘dossieroverdracht’ en ‘inzage in het medisch dossier’.

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:KNMG Inzage medisch dossier. Wanneer u inzage in uw medisch dossier wilt aanvragen, dan willen we graag dat u dit aanvraagt met dit formulier. Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u, na het inleveren van het formulier, het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. Zij zal dit doorgeven aan de administratie en zij zal contact met u opnemen.  Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten
Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee; tot 100 pagina’s €0,23 per pagina tot een maximum van €4,50 per verzoek.

Legitimatie
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich altijd legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (ook als u vaker in de praktijk bent geweest); een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.patientenfederatie.nl

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Patiëntenfederatie NPCF.