Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Er zijn twee manieren om bij ons een afspraak te maken. Twijfelt u of u een afspraak moet maken voor uw desbetreffende klacht bij uw huisarts kijkt u dan eerst even op: Home – Moet Ik Naar De Dokter 

Online een afspraak maken:

U kunt ook online een afspraak maken om bij uw huisarts op het spreekuur te komen. 

Een afspraak duurt maximaal 15 minuten en is bedoeld voor 1 klacht. Heeft u meer tijd nodig, belt u dan met de praktijk. U kunt alleen een afspraak maken voor reguliere klachten. Voor het maken van een afspraak voor psychische klachten, (kleine) ingrepen of luchtwegklachten, belt u de praktijk.  U kunt online geen afspraak maken voor een rijbewijskeuring.  

Stappenplan voor het maken van een afspraak: 

 • Ga naar: www.MijnGezondheid.net 
 • Log in met uw DigiD 
 • U krijgt eenmalig een aantal vragen over uw gegevens om in te vullen 
 • Klik op: Afspraak maken en bekijken 
 • Kies uw huisartsenpraktijk 
 • Kies bij u een afspraak wilt maken 
 • Vul de reden van uw komst in 
 • Kies een datum en tijd die voor u het beste uitkomt 
 • U krijgt van uw gemaakt afspraak een bevestigingsmail  

Het kan zijn dat u wat langer moet wachten voordat uw op het spreekuur terecht kan als u online uw afspraak wilt maken, mochten u klachten niet kunnen wachten willen wij u vragen met de praktijk te bellen voor het maken van een afspraak. 

Telefonisch een afspraak maken: 

U kunt maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 bellen om een afspraak te maken voor het spreekuur van huisarts, praktijkondersteuner of assistente.

Bel (0184) 67 18 55

Buiten deze tijden is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Dit zijn zaken die niet kunnen wachten tot het eerstvolgende reguliere spreekuur.

Om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken werken we alleen op afspraak. Als u voor 10.00 uur belt kunt u meestal dezelfde dag nog terecht bij uw eigen huisarts. Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw komst. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de urgentie van uw eventuele klachten. Net als de huisarts is ook de assistente verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

 


Overige telefoonnummers

Apotheken
De Buurt : 0184 – 61 12 83
Hagi : 0184 – 61 48 19

Ziekenhuizen:
Albert Schweitzer Dordrecht : 078 – 65 41 111
Beatrix Gorinchem : 0183 – 64 44 44

Fysiotherapie
De Jong : 0184 – 61 49 93
Axis : 0184 – 63 00 15
Atlas : 0184 – 61 31 96

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

De praktijk is open voor mensen die wonen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam of Giessenburg. U kunt zich inschrijven door het formulier in te vullen en bij de assistente in te leveren.  Neemt u als u het formulier komt inleveren een geldig legitimatiebewijs mee ter controle. 

U kunt ook contact opnemen met de praktijk en een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de huisarts.

Bel 0184-671855

Download inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Reizigersvaccinatie

Vaccinaties

U kunt voor reisadvies, vaccinaties, incl. gele koorts en malariaprofylaxe voor al uw reizen bij ons terecht.
Wij maken hierbij gebruik van de database van Travel Alert en LCR. Sinds januari 2009 is het LCG een gecertificeerde praktijk voor reizigersadvisering. Eén van de huisartsen en een aantal assistentes volgt jaarlijks nascholingen om deze certificering te behouden. Om een reisadvies aan te vragen kunt u hieronder een formulier downloaden. Het opstellen van het reisadvies, inclusief vaccinatieboekje en het toedienen van de vaccinaties kost 30 euro per persoon. Voor kinderen t/m 18 jaar 15 euro. Voor algemene adviezen kunt u terecht op de site van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering: http://www.lcr.nl/Wat-u-zelf-kunt-doen

Klik hier om het formulier te downloaden

Over de praktijk

Welkom op de website van het Lokaal Centrum voor Gezondheidszorg (LCG).

De praktijk is opgezet in 2009 en wordt nu geleid door drie huisartsen: dokter B.M. Bron, dokter J.B. Braken en dokter C.E. Peters. Naast het Gezondheidscentrum aan de Peulenstraat hebben wij ook een vestiging in Boven-Hardinxveld.

We streven naar laagdrempelige, betrouwbare, zinvolle en patiëntgerichte zorg waarbij we voor de patiënt een herkenbaar team van vaste huisartsen en ondersteuners belangrijk vinden. Behalve de bekende huisartsenzorg kunt u bij ons ook terecht voor bloedprikken en kleine ingrepen zoals het verwijderen van een moedervlek. Onze huisartsen zijn tevens gecertificeerd voor reizigersvaccinaties en het verrichten van oogheelkundig onderzoek naar o.a. staar en netvliesproblemen.

lokaal-centrum-voor-gezondheid-wachtkamer

Spoed

Een spoedgeval is een zodanige dringende medische zaak dat u onmiddellijk een dokter nodig heeft.

U belt 0184 - 67 18 55 en dan keuze 1

Bij spoedeisende klachten of verwondingen kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de assistente rekening houden met uw komst en zo nodig de huisarts oproepen

In het geval van een levensbedreigende situatie bel 112!

Openingstijden

Onze huisartsen

Dokter Bron
Huisarts

Aanwezig: ma-di-wo-vrij

Aandachtsgebieden:

 • diabetes mellitus
 • chirurgie
Dokter Braken
Huisarts

Aanwezig: ma-di-do-vrij

Aandachtsgebieden:

 • hart-en vaatziekten
 • oogheelkunde
Dokter Peters
Huisarts

Aanwezig: ma-wo-do-vrij

Aandachtsgebieden:

 • reizigersadvisering
Dokter Kon
Huisarts

Aanwezig: ma-do-vrij

Aandachtsgebied: 

 • oogheelkunde
Dokter Smit
Huisarts

Aanwezig: di-wo-vrij 

Aandachtsgebieden:

 • het organiseren van verbeteringen in de zorg.
Dokter Gouverneur
Huisarts

Aanwezig: di-do

Dokter Lie Fong
Huisarts

Aanwezig: ma-do

 

Handig om te weten

Niet alleen patiënten van 75 jaar en ouder uit onze eigen praktijk, maar ook andere mensen wonend in Hardinxveld en Giessenburg, kunnen bij ons terecht voor een rijbewijskeuring A, B en E. 

Lees meer

Vaccinaties

U kunt voor reisadvies, vaccinaties, incl. gele koorts en malariaprofylaxe voor al uw reizen bij ons terecht.

Lees meer

Denk om een Schengenverklaring!
In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten zoals cannabis streng verboden. Als u geneesmiddelen gebruikt die onder de Opiumwet vallen, dan kunt u deze niet zomaar meenemen naar het buitenland.

Lees meer

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is.

Met behulp van de website “Moet ik naar de dokter?” kunt u nu zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen.

Lees meer

Denken en praten over uw wensen voor zorg en behandeling vinden de meeste mensen niet makkelijk. Dit is echter wel heel belangrijk.

Lees meer

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Meer informatie

 • Onvrede? Bespreek het met uw huisarts

  Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. U kunt een klachtenformulier vragen bij de balie van onze praktijken of het downloaden vanaf deze website.

  Klik hier voor het klachtenformulier-voor-de-patiënt

  Vindt u het lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u op www.skge.nl

 • Patiënten met diabetes mellitus komen in de regel vier keer per jaar naar de praktijk voor controle. Meestal wordt dan ook de glucosespiegel bepaald. Een deel van de patiënten meet zelf een aantal maal de glucosespiegel met een eigen glucosemeter. Dit is een zogenaamde glucose dagcurve. U kunt hier het formulier afdrukken en invullen. Neem het ingevulde formulier mee naar het spreekuur of geef het af bij de assistente.

  Klik hier om het formulier te downloaden

 • Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u in 2024 de eerste € 385,- zelf betaalt. De kosten van een bezoek aan de huisarts, vallen niet onder het eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken die de huisarts in de eigen praktijk uitvoert, zoals het maken van een hartfilmpje en het doen van een longfunctietest. Het opsturen van foto’s naar de dermatoloog (teledermatologie), laboratoriumonderzoek en verstrekking van geneesmiddelen via de apotheek vallen wel onder het eigen risico.

 • Preventief werken helpt! Preventie neemt een belangrijke plaats in binnen onze praktijken.

  Griepvaccinatie
  Jaarlijks in oktober en november verzorgen de huisartsen in Nederland de griepvaccinaties voor een geselecteerde groep patiënten. Als u tot de geselecteerde groep behoort dan ontvangt u een uitnodiging per brief. Degene die niet in staat is om te komen of afziet van de griepprik wordt verzocht dit aan de assistentes door te geven.

  Baarmoederhalskanker
  Als u een oproep heeft gekregen van de GGD voor het maken van een uitstrijkje kunt u hiervoor een afspraak maken bij een van onze assistentes.

  Roken
  Roken geeft een sterk verhoogd risico op luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten. Als u rookt adviseren wij u om bij de assistente een afspraak te maken om uw longfunctie te laten controleren. Onze praktijkondersteuners zijn apart geschoold om u te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Voor nadere informatie hierover kunt u een afspraak maken bij een van de praktijkondersteuners.

  Glaucoom
  Glaucoom (verhoogde oogdruk) komt in sommige families vaker voor dan in andere. Bij een verhoogde oogdruk heeft u een groot risico op het ontstaan van slechtziendheid en blindheid. Als er glaucoom in de familie voorkomt kunt u een afspraak maken met uw huisarts om uw oogdruk te laten meten.

  Vaccinatie kinderen
  Sinds de introductie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957 komt een aantal zeer ernstige ziekten zoals tetanus, poliomyelitis en difterie nauwelijks meer voor. Alle huisartsen in Hardinxveld-Giessendam zijn daarom van mening dat het van groot belang is dat u uw kind(eren) laat vaccineren. Verdere uitleg en antwoord op veel vragen vindt u op de site van het RIVM.

  Rijksvaccinatieprogramma http://www.rivm.nl/rvp/

  Infectiepreventie

  In ons protocol kunt u lezen welke maatregelen wij treffen om werknemers en patiënten te beschermen tegen het oplopen van infecties.

  Voor het lezen van het protocol klik hier.

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent