Nieuws

 • In verband met de Corona maatregelen en de huidige lockdown hebben wij onze oproepen voor de jaarcontroles (CVRM / COPD en astma / DM) even uitgesteld. De oproep zal op een later tijdstip alsnog verstuurd worden. 
   
  Hebt u hier vragen over, neem dan gerust telefonisch contact met ons op. 
 • Vanaf 1 december geldt in Nederland een mondkapjesplicht.

  Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en geldt daarom niet als wettelijk alternatief voor een mondkapje 

  De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. 

  In onze praktijk en in het gehele gezondheidscentrum geldt dezelfde mondkapjesplicht.  

  De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of (chronische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Ook mensen die daarvan ernstig (psychisch) ontregeld raken, zijn uitgezonderd van de verplichting tot het dragen van een mondkapje. 

  Patiënten die denken onder een uitzondering te vallen, zijn verplicht zelf aan te tonen waarom zij in aanmerking komen voor een uitzondering van de mondkapjesplicht. Zij dienen een bewijs van uitzondering te kunnen laten zien. Het is niet verplicht daarbij medische gegevens te laten zien.  

  Als huisarts geven wij GEEN VERKLARINGEN af. Ook niet voor een (mogelijke) uitzondering op de mondkapjesplicht.

  Hierbij volgen wij de richtlijnen van de KNMG en de LHV  want in Nederland worden dergelijke verklaringen door onafhankelijke artsen afgegeven en niet door de behandelende (huis)artsen. 

  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KNMG:

  Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven? | KNMG 

  Ten aanzien van kwetsbare patiënten (patiënten die een hoge risico lopen bij een besmetting met Covid) en bijv. een chronische ziekte aan longen en/of hart zijn wij van mening dat het juist voor deze mensen van groot belang is zich aan de geldende richtlijnen te houden om zichzelf zo goed mogelijk te beschermen.  

 • Beste patiënten,

  Om de verspreiding van Corona te voorkomen, houden wij ons, als praktijk, aan de landelijk geldende maatregelen.

  Dit betekent niet alleen mondkapjes, handen wassen en desinfecteren, 1,5 m afstand bewaren, maar  daarnaast adviseren wij u: BLIJF THUIS als dit kan. Ga ook niet op visite (bij ouderen), tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is.

  We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging. Het is belangrijk dat de (huisartsen)zorg ten allen tijden beschikbaar blijft.

  We vragen u:

  1. kom niet naar de praktijk met klachten van koorts / neusverkoudheid / hoesten / keelpijn / niezen en/of plots verlies van geur of smaak.

  2. voor mensen die toch naar de praktijk moeten komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien we patiënten alleen. Er mag ook niet meer dan 1 begeleider in de wachtkamer plaatsnemen. Ook deze begeleider dient volledig hoest-/verkoudheids-/koortsvrij te zijn.

  3. ook voor de huisbezoeken zullen we vragen of er tijdens ons bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is naast de patiënt, ook in spoedeisende gevallen of bij terminale patiënten.

  4. voor patiënten met hoestklachten en/of verkoudheid en/of koorts wordt een speciaal spreekuur ingericht op de Pietersweer. Deze patiënten komen zo niet in aanraking met andere patiënten. Dit spreekuur zullen wij in beschermende kleding doen wat niet betekent dat wij denken dat u het Corona-virus heeft. Wij trekken het pak laagdrempelig aan, ter bescherming van onszelf en vaak ook ter bescherming van bijvoorbeeld een kwetsbare oudere.

  Tenslotte, wij nemen deze maatregelen niet voor niets en wij roepen u op om de situatie uiterst serieus te nemen.

  Belangrijk:

  • mensen met koorts, hoesten of verkoudheid mogen NIET zonder vooraf telefonisch contact met de assistente op de praktijk komen. Voor hen is een spreekuur op de Pieterweer waarop wij u kunnen ontvangen, ongeacht voor welke klacht u komt. De assistente bepaalt aan de hand van uw klacht of en wanneer u hier terecht kunt.
  • In geval van koorts en/of hoesten ALTIJD eerst bellen, ook als dit niet de klacht is waarvoor u komt! 

  Dit is om te voorkomen dat bij een positief geteste patiënt een of meerdere medewerkers in quarantaine moeten of zelfs de praktijk tijdelijk gesloten moet worden.

  Wij rekenen op uw begrip en zorgen er zo voor dat wij u ook nu de best mogelijke zorg kunnen bieden.

   

  Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de duidelijke voorlichting op thuisarts.nl.

 • Ik ga steeds slechter zien. Heb ik staar? Is mijn oogdruk te hoog? Eerst naar de huisarts! Sinds maart 2019 zijn wij opgenomen in het landelijk register van praktijken met extra oogheelkundige expertise. Dit betekent dat u voor onderzoek naar staar, glaucoom, diabetische retinopathie en macula degeneratie bij ons terecht kunt. De kosten voor dit onderzoek worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af.

  Een volledig oogheelkundig onderzoek duurt een klein half uur. Hierbij wordt uw oog gedruppeld om de pupil te verwijden om zo de ooglens en het netvlies goed te kunnen zien. Doordat uw pupil verwijd is kunt u gedurende enkele uren wat waziger zien. U kunt gedurende deze tijd niet auto rijden. Soms is het nodig om een fundusfoto te maken om nog meer details van het netvlies te zien. Dit kan ook bij ons op de praktijk. Maak bij oogklachten altijd eerst een afspraak op het reguliere spreekuur. Uw huisarts kan dan beoordelen of een aanvullend oogheelkundig onderzoek nodig is. Goede informatie over oogheelkunde vindt u op www.oogartsen.nl