Nieuws

 • Beste patiënten,

  Ook wij zullen ingrijpende maatregelen moeten treffen in lijn met het landelijke beleid.

  Ten eerste: behalve de al bekende maatregelen van vaak handen wassen etc., willen wij u met klem adviseren: BLIJF THUIS als dit kan. Ga ook niet op visite (bij ouderen), tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is.

  We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging. Het is belangrijk dat de (huisartsen)zorg beschikbaar blijft voor degenen die dat ECHT nodig hebben.

  We zullen alle niet direct spoedeisende afspraken tot nader order annuleren en voelen ons genoodzaakt ook de volgende noodmaatregelen te nemen:

  1. alle afspraken die naar ONZE maatstaven kunnen wachten, worden afgebeld of worden, als het niet anders kan, omgezet in een telefonische afspraak. Dit geldt voor afspraken met zowel huisartsen als praktijkondersteuners.

  2. voor mensen die toch naar de praktijk moeten komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien we patiënten alleen. Er mag ook niet meer dan 1 begeleider in de wachtkamer plaatsnemen. Ook deze begeleider dient volledig hoest-/verkoudheids-/koortsvrij te zijn.

  3. ook voor de huisbezoeken zullen we vragen of er tijdens ons bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is naast de patiënt, ook in spoedeisende gevallen of bij terminale patiënten.

  4. het bloedprikken wordt tot een minimum beperkt. Iedereen die een oproep heeft gehad voor een jaarcontrole voor bijvoorbeeld diabetes of hoge bloeddruk, moet dit bloedprikken uitstellen. Dit geldt ook voor andere niet direct dringende aanvragen. Bij hoesten, koorts of verkoudheid mag u sowieso al niet komen bloedprikken. Bij twijfel of u moet gaan prikken, mag u de assistente bellen.

  5. voor patiënten met hoestklachten en/of verkoudheid en/of koorts wordt een speciaal spreekuur ingericht op de Drijverschuit. Deze patiënten komen zo niet in aanraking met andere patiënten. Dit spreekuur zullen wij in beschermende kleding doen wat niet betekent dat wij denken dat u het Corona-virus heeft. Wij trekken het pak laagdrempelig aan, ter bescherming van onszelf en vaak ook ter bescherming van bijvoorbeeld een kwetsbare oudere.

  6. de praktijkondersteuners GGZ zullen zo veel mogelijk de consulten telefonisch doen.

  De assistente probeert iedereen die een afspraak heeft met Lieneke van der Vlies of Annemarie Crezee te bellen of zij bellen u direct zelf. Ieder krijgt dan een telefoontje op de tijd dat hij of zij een afspraak had op de praktijk.

  Tenslotte, wij nemen deze maatregelen niet voor niets en wij roepen u op om de situatie uiterst serieus te nemen.

  Belangrijk:

  • mensen met koorts, hoesten of verkoudheid mogen NIET zonder vooraf telefonisch contact met de assistente op de praktijk komen. Voor hen is een spreekuur op de Drijverschuit waarop wij u kunnen ontvangen, ongeacht voor welke klacht u komt. De assistente bepaalt aan de hand van uw klacht of en wanneer u hier terecht kunt.
  • In geval van koorts en/of hoesten ALTIJD eerst bellen, ook als dit niet de klacht is waarvoor u komt! 

  Dit is om te voorkomen dat bij een positief geteste patiënt een of meerdere medewerkers in quarantaine moeten of zelfs de praktijk tijdelijk gesloten moet worden.

  Wij rekenen op uw begrip en zorgen er zo voor dat wij u ook nu de best mogelijke zorg kunnen bieden.

   

  Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de duidelijke voorlichting op thuisarts.nl.

 • Ik ga steeds slechter zien. Heb ik staar? Is mijn oogdruk te hoog? Eerst naar de huisarts! Sinds maart 2019 zijn wij opgenomen in het landelijk register van praktijken met extra oogheelkundige expertise. Dit betekent dat u voor onderzoek naar staar, glaucoom, diabetische retinopathie en macula degeneratie bij ons terecht kunt. De kosten voor dit onderzoek worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af.

  Een volledig oogheelkundig onderzoek duurt een klein half uur. Hierbij wordt uw oog gedruppeld om de pupil te verwijden om zo de ooglens en het netvlies goed te kunnen zien. Doordat uw pupil verwijd is kunt u gedurende enkele uren wat waziger zien. U kunt gedurende deze tijd niet auto rijden. Soms is het nodig om een fundusfoto te maken om nog meer details van het netvlies te zien. Dit kan ook bij ons op de praktijk. Maak bij oogklachten altijd eerst een afspraak op het reguliere spreekuur. Uw huisarts kan dan beoordelen of een aanvullend oogheelkundig onderzoek nodig is. Goede informatie over oogheelkunde vindt u op www.oogartsen.nl