Nieuws

 • In verband met ziekte is dr Kon helaas voor langere tijd afwezig. We hopen spoedig een waarnemend huisarts te vinden die haar taken kan overnemen. 

 • Beste patiënten,

  Om de verspreiding van Corona te voorkomen, houden wij ons, als praktijk, aan de landelijk geldende maatregelen.

  Nu Corona ruim een jaar onder ons is, is in onze praktijk de rek er ook uit. Momenteel kunnen wij u niet de zorg leveren zoals u van ons gewend bent. Door uitval en ziekte van onze medewerkers en artsen kan het zijn dat u niet dezelfde dag terecht kunt op het spreekuur of dat u langer moet wachten aan de telefoon. We betreuren deze situatie zeer, maar houden de praktijk zeker geopend en hopen op een spoedige verbetering van de situatie. Tot dan, vragen wij u om uw begrip. 

  Onderstaande blijft van kracht:

  1. kom niet naar de praktijk met klachten van koorts / neusverkoudheid / hoesten / keelpijn / niezen en/of plots verlies van geur of smaak.

  2. voor mensen die een afspraak hebben op de praktijk staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien we patiënten alleen. Er mag ook niet meer dan 1 begeleider in de wachtkamer plaatsnemen. Ook deze begeleider dient volledig hoest-/verkoudheids-/koortsvrij te zijn.

  3. ook voor de huisbezoeken zullen we vragen of er tijdens ons bezoek maximaal 1 andere persoon aanwezig is naast de patiënt.

  4. voor patiënten met hoestklachten en/of verkoudheid en/of koorts is een speciaal spreekuur ingericht op het einde van de dag op de Peulenstraat. Deze patiënten komen zo niet in aanraking met andere patiënten. Dit spreekuur zullen wij in beschermende kleding doen wat niet betekent dat wij denken dat u het Corona-virus heeft. Wij trekken het pak laagdrempelig aan, ter bescherming van onszelf en vaak ook ter bescherming van bijvoorbeeld een kwetsbare oudere.

  Tenslotte, wij nemen deze maatregelen niet voor niets en blijven u oproepen om deze pandemie nog altijd serieus te nemen.

  Belangrijk:

  • mensen met koorts, hoesten of verkoudheid mogen NIET zonder vooraf telefonisch contact met de assistente op de praktijk komen. Voor hen is een apart spreekuur waarop wij u kunnen ontvangen, ongeacht voor welke klacht u komt. De assistente bepaalt aan de hand van uw klacht of en wanneer u hier terecht kunt.
  • In geval van koorts en/of hoesten ALTIJD eerst bellen, ook als dit niet de klacht is waarvoor u komt! 

  Dit is om te voorkomen dat bij een positief geteste patiënt een of meerdere medewerkers in quarantaine moeten of zelfs de praktijk tijdelijk gesloten moet worden.

  Wij rekenen op uw begrip en zorgen er zo voor dat wij u ook nu de best mogelijke zorg kunnen bieden.

   

  Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de duidelijke voorlichting op thuisarts.nl.

 • In verband met de Corona maatregelen zijn onze oproepen voor de jaarcontroles (CVRM / COPD en astma / DM) vorig jaar (2020) uitgesteld. Vanaf begin van dit jaar zijn we weer gestart met de oproepen. Omdat er veel in te halen valt, kan het zijn dat u uw oproep later zult ontvangen dan u normaal van ons gewend bent. 
   
  Hebt u hier vragen over, neem dan gerust telefonisch contact met ons op. 
 • Ik ga steeds slechter zien. Heb ik staar? Is mijn oogdruk te hoog? Eerst naar de huisarts! Sinds maart 2019 zijn wij opgenomen in het landelijk register van praktijken met extra oogheelkundige expertise. Dit betekent dat u voor onderzoek naar staar, glaucoom, diabetische retinopathie en macula degeneratie bij ons terecht kunt. De kosten voor dit onderzoek worden volledig vergoed vanuit uw basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af.

  Een volledig oogheelkundig onderzoek duurt een klein half uur. Hierbij wordt uw oog gedruppeld om de pupil te verwijden om zo de ooglens en het netvlies goed te kunnen zien. Doordat uw pupil verwijd is kunt u gedurende enkele uren wat waziger zien. U kunt gedurende deze tijd niet auto rijden. Soms is het nodig om een fundusfoto te maken om nog meer details van het netvlies te zien. Dit kan ook bij ons op de praktijk. Maak bij oogklachten altijd eerst een afspraak op het reguliere spreekuur. Uw huisarts kan dan beoordelen of een aanvullend oogheelkundig onderzoek nodig is. Goede informatie over oogheelkunde vindt u op www.oogartsen.nl