« terug naar vorige pagina

Medische onderzoeken

Wij hebben een aantal nieuwe technieken geïntroduceerd in onze praktijk, waardoor we meer onderzoeken in de eigen praktijk kunnen doen en betere zorg aan onze patiënten kunnen leveren.

Onderzoeken

 • Met een vingerprik kan de hoeveelheid CRP (C-reactief proteïne) in het bloed worden gemeten. De bepaling van CRP wordt gedaan om de aanwezigheid van een ontsteking of infectie aan te tonen of uit te sluiten. Door CRP te bepalen bij patiënten met hoest of koorts kan de huisarts beter vaststellen of er sprake is van een ernstige ontsteking. Hierdoor kan het onnodig voorschrijven van antibiotica worden voorkomen. Ook kan met deze test de diagnose blinde darmontsteking makkelijker worden gesteld of uitgesloten, waardoor patiënten minder snel naar het ziekenhuis hoeven te worden verwezen. Deze test wordt bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hieraan zitten kosten verbonden, die door uw zorgverzekeraar worden bepaald. Deze vallen onder uw eigen risico.

 • De assistente kan bij u een hartfilmpje maken wanneer de huisarts of cardioloog dit nodig vindt. Bij complexe problemen kan de huisarts rechtstreeks met de cardioloog in het Beatrixziekenhuis overleggen over de uitslag van het ecg.

 • De eventrecorder is een apparaatje dat geschikt is om hartritmestoornissen op te sporen die niet dagelijks, maar wel regelmatig voorkomen. U draagt het apparaatje gedurende een langere periode, meestal 3-7 dagen. Als u klachten heeft kunt u op de knop drukken, de recorder maakt op dat moment een hartfilmpje en slaat dit op.

 • Bij patiënten met diabetes mellitus dient regelmatig oogonderzoek gedaan te worden door middel van een fundusfoto. Sinds 2008 wordt dit onderzoek in onze praktijk uitgevoerd. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen ontvangen ruim van te voren een oproep.

  Advies: In verband met het van te druppelen van de ogen raden wij u af zelf deel te nemen aan het verkeer.  

 • De assistente kan op verzoek van de huisarts of praktijkondersteuner longfunctieonderzoek verrichten. Als u rookt kunt u ook zelf bij de assistente een afspraak maken om uw longfunctie te laten testen.

 • Als de huisarts vermoedt dat er sprake kan zijn van verhoogde oogdruk (glaucoom) kan in onze praktijk een oogdrukmeting worden gedaan. Dit onderzoek is pijnloos en duurt slechts enkele seconden.

 • Met de spleetlamp kan de huisarts zeer nauwkeurig uw hoornvlies en ooglens bekijken. Dit apparaat wordt gebruikt bij opsporen van beschadigingen van het hoornvlies en het beoordelen van de ooglens op staar.

 • Onze praktijk biedt individuele begeleiding aan voor mensen die willen stoppen met roken. Zo nodig kan uw stoppoging ondersteund worden met medicijnen. Als u rookt of in het verleden gerookt heeft kunt u een afspraak maken met de assistente om uw longfunctie te laten controleren. Zie ook “Longfunctieonderzoek”.

 • De huisarts kan foto’s maken van huidafwijkingen en deze voorleggen aan de huidarts (dermatoloog). De huisarts zal daar in overleg met u toe besluiten als niet duidelijk is om welke huidaandoening het gaat of de behandeling niet voldoende aanslaat. In de regel ontvangt de huisarts binnen 48 uur een diagnose en behandeladvies van de huidarts.

 • Bij sommige mensen is de bloeddruk in de spreekkamer bij de huisarts duidelijk hoger dan hij normaal thuis zou zijn. Dit verschijnsel heet “witte jassen hypertensie”. Als de huisarts denkt dat dit bij u ook het geval zou kunnen zijn, is het goed om de bloeddruk gedurende een hele dag te meten of om langere tijd regelmatig thuis de bloeddruk te meten. De praktijk beschikt hiervoor over een 24-uurs bloeddrukmeter en een aantal thuismeters. Door deze aanvullende metingen kan de huisarts voorkomen dat u ten onrechte medicijnen krijgt voorgeschreven voor hoge bloeddruk.

 • Op verzoek van de huisarts of behandelend specialist kan de assistente een 24-uurs bloeddrukmeting uitvoeren.